Contact - KOALA

2 Simeon Veliki str.
7000 Ruse

Bulgaria

Legal information - KOALA

Nature Head Office
Year established 2000
Legal form OOD-Limited Liability Company
Activity (NAC08) Manufacture of other articles of paper and paperboard (1729)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG117521891
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC33848582

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ANALYSE

Leverage our Comprehensive Kompass database to power your performance with data analysis, insight and agility

Presentation - KOALA

ВНОС И ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ДЕТСКИ ЕЛЕКТРОННИ ИГРИ, БАРТЕРНИ И КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ВЕРИГИ ОТ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ И ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ, РЕМОНТ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ И СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОЕКТАНТСКА, СТРОИТЕЛНА И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСФЕР НА НОУ-ХАУ, МАРКЕТИНГ, КОНСУЛТИНГ, ИНЖЕНЕРИНГ, ФРАНЧАЙЗИНГ И ЛИЗИНГ, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ, ВНЕДРЯВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ И ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ, РЕКЛАМА, ИЗДАТЕЛСКА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ВАЛУТНИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСИ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВО И ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ

Other Companies recomended by Kompass:

&

Location -  KOALA

Executives -  KOALA

GEORGI KONSTANTINOV POPOV

Управител

Key figures -  KOALA

Activities -  KOALA

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other articles of paper and paperboard (1729)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other articles of paper and paperboard (1709)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.