Contact - KOMPAKT GTP

59 Dimitar Kondov str.
Odesos Distr.,entr.B,fl.4,apt.8
9000 Varna

Bulgaria

Legal information - KOMPAKT GTP

Nature Head Office
Year established 2006
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Other building and industrial cleaning activities (8122)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG148029525
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC34750598

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide

Presentation - KOMPAKT GTP

Неспециализирано вътрешно почистване на сгради
ПОЧИСТВАНЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБНИ ДЕЙНОСТТИ, ПОКУПКА НА СТОКА ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ; ИЗНОС И ВНОС НА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ И ПРОДУКЦИЯ, ОСНОВНО СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ;ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА, ТЕКСТИЛНА И ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ,СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ; ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ;ПРОЕКТАНТСКА,СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА,ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СЪЗДАВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТРАНСФЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ, НОУ-ХАУ И ЛИЦЕНЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА;

Other Companies recomended by Kompass:

&

Location -  KOMPAKT GTP

Executives -  KOMPAKT GTP

TODOR GEORGIEV TODOROV

Управител

Key figures -  KOMPAKT GTP

Activities -  KOMPAKT GTP

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other building and industrial cleaning activities (8122)

ISIC 4 (WORLD) : Other building and industrial cleaning activities (8129)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.