Contact - KONAS-94

13 Ilyo Voyvoda
2700 Blagoevgrad

Bulgaria

Legal information - KONAS-94

Nature Head Office
Year established 2009
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard (1721)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG200276755
No employees 50-99 Employees
Kompass ID? BGC32551032

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions

Presentation - KONAS-94

ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОДАЖБА И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ПРОМИШЛЕНА И БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ДРУГА ТЕХНИКА, ХРАНИТЕЛНИ И ДРУГИ СТОКИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ПОЛУФАБРИКАТИ И ГОТОВИ ИЗДЕЛИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ДИВОРАСТЯЩИ ПЛОДОВЕ, БИЛКИ, ГЪБИ, МЕД, ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ И ЦВЕТЯ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПРЕВОЗНИ CДEЛKИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ УCЛУГИ; МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, ПРОДАЖБА, ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ, CTPOEЖ НА ЖИЛИЩА С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, СТРОИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ, ИЗРАБОТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗКОПИ, СЪБРАНИЯ, ПЪТИЩА, МАГИСТРАЛИ,МОСТОВЕ, ВИАДУКТИ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ЛИНИИ, МЕТРО, КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДОПРОВОДИ, ГАЗОПРОВОДИ, НЕФТОПРОВОДИ, ДЕЙНОСТИ ПО НАПОЯВАНЕ И ПРОЧИСТВАНЕ, РЕЧНИ РАБОТИ, ДЕЙНОСТИ ПО ЗАЩИТА, ВОДНА СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ, ДЕЙНОСТИ ПО ПРИРОДНО ИНЖЕНЕРСТВО И ОБЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРИНЦИП, ЗАКУПУВАНЕ, ПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И НАЕМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ
СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Other Companies recomended by Kompass:

&

Location -  KONAS-94

Executives -  KONAS-94

BLAGOVESTA DIMITROVA CHAKAROVA

Управител

Key figures -  KONAS-94

Activities -  KONAS-94

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard (1721)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard (1702)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.