KOOPERATSIA MALKI LOM

Last update:

Contact - KOOPERATSIA MALKI LOM

4 str. DIMITAR BLAGOEV
7841 Sadina

Bulgaria

Fax +359 (0)6036 2351

Legal information - KOOPERATSIA MALKI LOM

Nature Head Office
Year established 1993
Legal form Co-operative
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Mixed farming (0150)
VAT no BG835012237
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32387157

Presentation - KOOPERATSIA MALKI LOM

КОМБИНИРАНО РАСТЕНИЕВЪДНО-ЖИВОТНОВЪДНО СТОПАНСТВО
ПРОИЗВОДСТВО, ЗАГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ ВЪРХУ СОБСТВЕНИ, АРЕНДОВАНИ /НАЕТИ/ ЗЕМИ, А СЪЩО И НА ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ И ТЯХНАТА ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛУГИ, ЕДИНИЧНИ ИЛИ КОМПЛЕКСНИ, КАКТО И СТОПАНСТВАТА НА НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ, ТАКА И НА ФЕРМЕРИ, АРЕНДАТОРИ И ДРУГИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ; ОРГАНИЗИРА И ОСЪЩЕСТВЯВА ПРОМИШЛЕНИ, СТРАНИЧНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА; ОСЪЩЕСТВЯВА САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В СЪДРУЖИЕ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА ТЪРГОВСКА ИЛИ ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ТОВА ЧИСЛО И НА КОМИСИОННИ НАЧАЛА

Location -  KOOPERATSIA MALKI LOM

Executives - KOOPERATSIA MALKI LOM Download the executives list

TIHOMIR STANCHEV TODOROV

Председател

STOYAN NIKOLOV STOYANOV

Член на Управителния съвет

STOYAN STOYANOV STOYANOV

Член на Управителния съвет

PETAR GANEV GOSPODINOV

Член на Управителния съвет

NEDELCHO STANEV DIMOV

Член на Управителния съвет

RADKA STOYANOVA PETROVA

Член на Контролния съвет

NEYKA KRASTEVA ANASTASOVA

Член на Контролния съвет

GORCHO RUSEV KIRILOV

Член на Контролния съвет

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  KOOPERATSIA MALKI LOM

Activities -  KOOPERATSIA MALKI LOM

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Mixed farming (0150)

ISIC 4 (WORLD) : Mixed farming (0150)

Activities