Last update:

Contact - KRASI LA PRODAKSHAN

34 Zlatorog str.
KV. IZGREV DISTR., apt. 21, FLOOR 7, ENTR. A, BLOCK 249
4006 Plovdiv

Bulgaria

Legal information - KRASI LA PRODAKSHAN

Nature Head Office
Year established 2012
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of made-up textile articles, except apparel (1392)
Corporate capital 1,000 BGN
VAT no BG201886487
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37065977

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions

Presentation - KRASI LA PRODAKSHAN

Производство и търговия - внос и износ, включително и по бартерни сделки с шивашки изделия, плетиво, бродерия, конфекция, трикотаж, бельо, кожена галантерия и кожено облекло, интериорно обзавеждане на ресторанти, хотели и др. заведения с покривки, пердета, завеси, постелъчно бельо, ковертюри и други, производство, сервиз, услуги, реализация и търговия на изделия в областта на електрониката, експлоатация на права на интелектуална собственост, патенти, лицензи, реклама, експлоатация и дистрибуция на аудио-визуални продукти, радио-телевизионни програми, филми, видеофилми, интернет доставчик, конструиране, проектиране, строителство и ремонт на сгради, пътища и пътни съоръжения, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешна и външна търговия с хранителни, промишлени стоки, машини, съоръжения и други вещи в първоначален или преработен вид; внос износ, транспортна дейност в страната и чужбина, транспортни, автосервизни, битови и комунални услуги, изкупуване, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход в страната и чужбина, винопроизводство, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа дейност, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, дистрибуция, складова и лизингова дейност, звукозаписи, видеоигри, развлекателни игри, продажба и замяна на благородни метали, отпускане на кредити срещу залог /след снабдяване с лиценз за съответните дейности или получаване на разрешение, за които се изискват такива и при спазване на законовите изисквания/, извършване на всякакъв вид дейности и услуги, незабранени със закон, които по обем и предмет изискват да се водят по търговски начин

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  KRASI LA PRODAKSHAN

Contact people -  KRASI LA PRODAKSHAN

KRASIMIR LYUBENOV ANGELOV

Управител

Key figures -  KRASI LA PRODAKSHAN

Activities -  KRASI LA PRODAKSHAN

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of made-up textile articles, except apparel (1392)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of made-up textile articles, except apparel (1392)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.