Contact - KUSHKU TRANS

29 28YANUARI
7200 Razgrad

Bulgaria

Legal information - KUSHKU TRANS

Nature Head Office
Year established 2011
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Freight transport by road (4941)
Corporate capital 20 BGN
VAT no BG201397585
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC36921650

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ENGAGE

Leverage 200k live sources and Smart daily alerts to empower your vision on prospects & customers

Presentation - KUSHKU TRANS

Вътрешен и международен транспорт, спедиционни услуги, вътрешна и вьмшна тьрговска дейност, реекспорт, тьрговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерство и ресторантъорство, дейност на питейни заведения, производственен дейност, строителна и предприемаческа дейност, преработка, производство и търговия съе селскостопанска продукция, рекламна и импресарска дейност, издателска дейност, организиране на екскурзии, бартерт сделки, многостранни и обвързващи сделки, лизинг, маркетинг, посредничество и представителство, ноу-хау, инвестиционно дейност, търговия с петролни продукты, кашпо и ветки други дейности незабранени сьс закон
товарен автомобилен транспорт

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  KUSHKU TRANS

Executives -  KUSHKU TRANS

SALIM MUSTAFA BASRI

Управител

Key figures -  KUSHKU TRANS

Activities -  KUSHKU TRANS

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Freight transport by road (4941)

ISIC 4 (WORLD) : Freight transport by road (4923)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.