LATECOERE BULGARIA EOOD

Last update:

Contact - LATECOERE BULGARIA EOOD

MESTNOST KRIVATA NIVA, INDUSTRIALNA ZONA, ZAVOD LATEKOER DISTR
4202 Radinovo

Bulgaria

Legal information - LATECOERE BULGARIA EOOD

Nature Head Office
Year established 2016
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of air and spacecraft and related machinery (3030)
Corporate capital 200,000 BGN
VAT no BG204232489
No employees 100-249 Employees
Kompass ID? BGC37611023

Presentation - LATECOERE BULGARIA EOOD

Проучване, концепция, производство, продажба, монтаж, инсталиране, наем, поддръжка и експлоатация на всякакви механични, хидравлични, електрически, електромеханични или електронни части и съвкупности от части или материали, използвани пряко или косвено в самолетостроителната или космическата индустрия, и по-общо във всички индустрии, които имат връзка с превозни или изпитвателни средства във въздухоплавателната, сухопътната и морската област, както и в свързаните с тях индустрии.Проучване, получаване и придобиване на всякакви патенти, лицензи, методи и производствени марки, тяхното експлоатиране/използване, отстъпване, апортиране и продажба на всяко лице и във всяка държава.Предоставянето на услуги в областта на човешките ресурси, счетоводството и в областта на управлението на индустриални проекти и операции.И най-общо всякакви индустриални, търговски или финансови операции от движимо или недвижимо естество, които могат да бъдат свързани пряко или косвено с предмета на дейност на дружеството и към сходни или свързани предмети на дейност, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона

Location -  LATECOERE BULGARIA EOOD

Contact people - LATECOERE BULGARIA EOOD Download the executives list

PIER-IV ALBER ETIEN MURSE

Управител

Participation -  LATECOERE BULGARIA EOOD

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  LATECOERE BULGARIA EOOD

Activities -  LATECOERE BULGARIA EOOD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of air and spacecraft and related machinery (3030)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of air and spacecraft and related machinery (3030)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide