LEASING FINANCE

Last update:

Contact - LEASING FINANCE

53 Cherni Vrah blvd.
Lozenets Distr.
1407 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 4920869

Legal information - LEASING FINANCE

Nature Headquarters
Year established 2004
Legal form EAD-Sole-owner Joint Stock Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Financial leasing (6491)
Corporate capital 39,577,452 BGN
VAT no BG131352367
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32682301

Presentation - LEASING FINANCE

финансов лизинг, издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), гаранционни сделки, придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други), придобиване на ценни книжа и дялове с инвестиционна цел от свое име и за своя сметка и със собствени средства, включително при изпълнение по отношение на свои обезпечени или необезпечени вземания и предприемане на други подходящи действия за защита на стойността на инвестициите си

Location -  LEASING FINANCE

Executives - LEASING FINANCE Download the executives list from the same business

MARIN IVANOV STOEV

Представител

ZDRAVKO ATANASOV STOEV

Представител

ROMIL ZLATANOV SVETOZAROV

Член на Съвета на Директорите

Participation -  LEASING FINANCE

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  LEASING FINANCE

Activities -  LEASING FINANCE

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Financial leasing (6491)

ISIC 4 (WORLD) : Financial leasing (6491)