LEMNA ECOINVEST-BULGARIA

Last update:

Contact - LEMNA ECOINVEST-BULGARIA

LAZUR DISTR., AP. 1, FLOOR 1, ENTR. 1, BLOCK 146
8000 Burgas

Bulgaria

Fax +359 (0)56 841413

Legal information - LEMNA ECOINVEST-BULGARIA

Nature Head Office
Year established 1997
Legal form AD - Joint Stock Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Technical testing and analysis (7120)
Corporate capital 50,000 BGN
VAT no BG102083469
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32361156

Presentation - LEMNA ECOINVEST-BULGARIA

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и дистрибуторски сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, проектиране, доставка на оборудване, изграждане и експлоатация на обекти в областта на екологията и индустрията в страната и в чужбина, пречистване на питейни и отпадъчни води, преработка на промишлени и битови отпадъци, хотелиерски туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни или други услуги, лизинг и външно-търговски сделки по разрешения от закона начин, производство на химически и биологически продукти, използвани при пречистване на питейни и отпадъчни води; инвеститорски контрол, пусково-наладъчни дейности, пробонабиране и лабораторно изпитване на води и въздух, мониторингови изследвания и оценка състоянието на околната сред

Location -  LEMNA ECOINVEST-BULGARIA

Contact people - LEMNA ECOINVEST-BULGARIA Download the executives list

YORDAN DIMITROV KOSTADINOV

Представител

BOYAN YORDANOV KOSTADINOV

Член на Съвета на Директорите

DOBROMIR YORDANOV KOSTADINOV

Член на Съвета на Директорите

DIANA STOYANOVA VALKOVA

Член на Съвета на Директорите

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  LEMNA ECOINVEST-BULGARIA

Activities -  LEMNA ECOINVEST-BULGARIA

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Technical testing and analysis (7120)

ISIC 4 (WORLD) : Technical testing and analysis (7120)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide