LINDNER IMOBILIEN MANAGEMENT

Last update:

Contact - LINDNER IMOBILIEN MANAGEMENT

SOFIYA PARK DISTR., apt. 1.3, FLOOR 1, ENTR. 1, BLOCK 16V
1766 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 4899779

Legal information - LINDNER IMOBILIEN MANAGEMENT

Nature Head Office
Year established 2005
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Business and other management consultancy activities (7022)
Corporate capital 500,000 BGN
VAT no BG131575345
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32698828

Presentation - LINDNER IMOBILIEN MANAGEMENT

ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРОУЧАВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО; УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ СОБСТВЕНОСТИ И НА ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С НЕДВИЖИМИ СОБСТВЕНОСТИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ОПЕРАЦИИ ПО РЕЕКСПОРТ, КОНСИГНАЦИОННИ И БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ТЪРГОВИЯ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН;

Location -  LINDNER IMOBILIEN MANAGEMENT

Contact people - LINDNER IMOBILIEN MANAGEMENT Download the executives list

GEORGI HRISTOV RANCHEV

Управител

HANS YORG HASEL

Управител

DANIELA ANDONOVA TRIFONOVA

Прокурист

VASIL GEORGIEV BOZHKOV

Прокурист

Participation -  LINDNER IMOBILIEN MANAGEMENT

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  LINDNER IMOBILIEN MANAGEMENT

Activities -  LINDNER IMOBILIEN MANAGEMENT

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Business and other management consultancy activities (7022)

ISIC 4 (WORLD) : Management consultancy activities (7020)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions