M LEASING EAD

Last update:

Contact - M LEASING EAD

53 Cherni Vrah blvd.
Hladilnika Distr.
1407 Sofia

Bulgaria

Legal information - M LEASING EAD

Nature Headquarters
Year established 2004
Legal form EAD-Sole-owner Joint Stock Company
Activity (NAC08) Financial leasing (6491)
Corporate capital 1,050,000 BGN
VAT no BG131306380
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32427061

Presentation - M LEASING EAD

1. финансов лизинг;2. гаранционни сделки;3. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута;4. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);5. придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция;6. отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.В случай, че за извършване на някоя от изброените горе дейности е необходим лиценз, разрешение или регистрация, същата ще се извършва след получаване на необходимото разрешение, лиценз, регистрация

Location -  M LEASING EAD

Executives - M LEASING EAD Download the executives list from the same business

KIRIL VALENTINOV GEORGIEV

Представител

KRASIMIR GEORGIEV KARABENCHEV

Член на Съвета на Директорите

ASEN HRISTOV ATANASOV

Член на Съвета на Директорите

IVO NIKOLAEV KOEV

Управител на клон

Participation -  M LEASING EAD

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  M LEASING EAD

Activities -  M LEASING EAD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Financial leasing (6491)

ISIC 4 (WORLD) : Financial leasing (6491)