Contact - MACOS

6374 Boyan Botevo

Bulgaria

Legal information - MACOS

Nature Head Office
Year established 1994
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Construction of utility projects for fluids (4221)
Corporate capital 50,000 BGN
VAT no BG126048850
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32445777

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ANALYSE

Leverage our Comprehensive Kompass database to power your performance with data analysis, insight and agility

Presentation - MACOS

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба и препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски /извън случаите на чл.2 т.З от ТЗ/, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, общо строителство на сгради и строителни съоръжения, посредническа дейност по наемане на работа, инвестиционни сделки; Проектиране и Строителство: Строежи от високото строителство - промишлено, жилищно, обществено-обслужващо, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; Строежи от транспортната инфраструктура; Строежи от енергийната инфраструктура; Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда; Отделни видове СМР; Производство и изработване на метални и стоманобетонни изделия. Добив, покупко-продажба и преработка на скално-облицовъчни материали
Строителство преносни разпределителни тръбопроводи

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  MACOS

Executives -  MACOS

MAKO MISHEV ARNAUDOV

Управител

Key figures -  MACOS

Activities -  MACOS

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Construction of utility projects for fluids (4221)

ISIC 4 (WORLD) : Construction of utility projects (4220)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.