MAGI STYLE 2015 PLTD

Last update:

Contact - MAGI STYLE 2015 PLTD

6 Petko D. Petkov str./blvd.
2700 Blagoevgrad

Bulgaria

Legal information - MAGI STYLE 2015 PLTD

Nature Headquarters
Year established 2007
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Manufacture of made-up textile articles, except apparel (1392)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG101757356
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32287539

Presentation - MAGI STYLE 2015 PLTD

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДИНЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ЛИЗИНГ: СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ, НАПРАВА, РЕМОНТ, ПОДДРЪЖКА И МОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ, ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ, ХИДРОИЗОЛАЦОННИ, В И К, КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ И ВСЯКАКЪВ ВИД СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЯХНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ, ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ И КОНСУЛТАЦИИ, ПРОЕКТО - ПРОУЧВАТЕЛНИ РАБОТИ, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ С ВСЯКАКЪВ ВИД ТРАНСПОР

Location -  MAGI STYLE 2015 PLTD

Executives - MAGI STYLE 2015 PLTD

Buy the executives list from the same business

PETAR PAVLOV STEFANOV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  MAGI STYLE 2015 PLTD

Activities -  MAGI STYLE 2015 PLTD

Producer Distributor Service providers

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of made-up textile articles, except apparel (1392)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of made-up textile articles, except apparel (1392)