Last update:

Contact - MAKOM CERTIFICATION

14 Bul. Balgaria blvd.
FLOOR 1, ENTR. B
5000 Veliko Tarnovo

Bulgaria

Legal information - MAKOM CERTIFICATION

Nature Head Office
Year established 2011
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Technical testing and analysis (7120)
Corporate capital 100 BGN
VAT no BG201488864
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC36947107

Presentation - MAKOM CERTIFICATION

Контрол, сертифициране, освидетелстване и независим надзор на селскостопански, хранителни, промишлени продукти и стоки, съгласно всички приложими международни и национални, публични или частни стандарти и нормативи; изграждане на схеми за сертификация съгласно публични или частни стандарти и нормативи; създаване и експлоатация на лаборатории за изпитване; сертификация на системи за управление на качеството, съгласно всички приложими международни и национални, публични или частни стандарти и нормативи; обучение и изследване на системи по качество, включително създаване на нови стандарти и норми за производство и контрол; експертизи по защита на здравето и околната среда; консултации по организационни и технически въпроси; покупко продажба на недвижими и движими вещи и вещни права, както и всяка търговска дейност, незабранена със закон
Контрол, сертифициране, освидетелстване и независим надзор на селскостопански, хранителни, промишлени стоки и производствени процеси, създаване и експлоатация на лаборатории за анализи, изграждане на сертифициращи системи съгласно стандарти, експертизи по защита на здравето и околната среда, консултации по организационни и технически въпроси

Location -  MAKOM CERTIFICATION

Contact people - MAKOM CERTIFICATION Download the executives list

HRISTO IVANOV IVANOV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  MAKOM CERTIFICATION

Activities -  MAKOM CERTIFICATION

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Technical testing and analysis (7120)

ISIC 4 (WORLD) : Technical testing and analysis (7120)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ANALYSE

Leverage our Comprehensive Kompass database to power your performance with data analysis, insight and agility