MARITZA-M-BORIS MIHALKOV

Last update:

Contact - MARITZA-M-BORIS MIHALKOV

168 VITOSHA
Distr. TRIADITSA, entr. 1, fl. 8, apt. 19
1408 Sofia

Bulgaria

Legal information - MARITZA-M-BORIS MIHALKOV

Nature Head Office
Year established 1992
Legal form ET - Sole Trader
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of lifting and handling equipment (2822)
VAT no BG040406418
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32904171

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions

Presentation - MARITZA-M-BORIS MIHALKOV

Производство, реализиране, транспорт на селскостопанска продукция, машини и съоръжения, строителни материали и стоки за населението, търговия, свързана с реализация на свои и чужди продукти в страната и в чужбина, научно-изследователска, проектантска и технологична дейност, транспортни услуги, ремонтни, монтажни и комунални услуги в страната и чужбина, машинно-конструктивно проектиране, конструиране на нестандартно оборудване, извършване на качествен технически контрол и експертизи, разработване на програмни продукти и извършване на програмни услуги, комплексно проектиране и конструиране на подемно-транспортни машини, включително и шахти, машини, помещения и други строителни обекти към тях, монтаж, ремонт и поддържане на подемно-транспортна техника и електроинсталации, строително-монтажни работи към тях, както и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена от закон

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  MARITZA-M-BORIS MIHALKOV

Contact people -  MARITZA-M-BORIS MIHALKOV

BORIS DIMITROV MIHALKOV

Собственик

Activities -  MARITZA-M-BORIS MIHALKOV

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of lifting and handling equipment (2822)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of lifting and handling equipment (2816)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.