Contact - MARITZA MANPOWER

65 Rodopi str.
Central Distr., fl. 1
4000 Plovdiv

Bulgaria

Legal information - MARITZA MANPOWER

Nature Head Office
Year established 2013
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Rental and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment (7732)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG202578268
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37237375

Presentation - MARITZA MANPOWER

ДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО
ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ТРАНСПОРТНА, ЛИЗИНГОВА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; ОКАЗИОННА, АНТИКВАРНА И КОНСИГНАЦИОННА ТЪРГОВИЯ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО /ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ НА ЧЛ.2, Т.З ОТ ТЗ/, МОТЕЛ, ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, КАФЕТЕРИЯ, СЛАДКАРСТВО, АПЕРЕТИВ, БАР, ДИСКОТЕКА; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; СТРОИТЕЛНА И ПРОЕКТАНСКА ДЕЙНОСТ; ЛИЗИНГ, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ, СТОКИ И ТОВАРИ, ЛОГИСТИЧНА ДЕЙНОСТ, РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА, КАТО ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ДЕЙНОСТ ФИРМАТА ЩЕ ПРИДОБИВА НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗНИ И РАЗРЕШЕНИЯ, БАРТЕРНИ, ОБМЕННИ, ЕКСПОРТНИ И РЕЕКСПОРТНИ ОПЕРАЦИИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПО ЦЕЛИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Location -  MARITZA MANPOWER

Contact people - MARITZA MANPOWER Download the executives list

ANGEL YANKOV YANKOV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  MARITZA MANPOWER

Activities -  MARITZA MANPOWER

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Rental and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment (7732)

ISIC 4 (WORLD) : Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods (7730)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ADAPT

Ensure the continuity of your value chain with our worldwide database of suppliers