Contact - MAYAKRAFT

Klutsohor Distr., Bl.No 9, entr. V, fl. 4, apt. 12
8800 Sliven

Bulgaria

Legal information - MAYAKRAFT

Nature Head Office
Year established 1996
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of other plastic products (2229)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG119013863
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32589819

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide

Presentation - MAYAKRAFT

Производство и търговия в страната и чужбина с пластмасови, полиестерни, мраморни, гипсови, стъклени и всякакви други, незабранени от българското законодателство стоки, суровини и изделия, търговско посредничество и представителство на наши и чужди фирми, бартерни сделки, експлоатиране на магазини за хранителни и промишлени стоки и заведения за обществено хранене, производство на стоки и изделия с цел продажба в страната и чужбина, превозна и спедиторска, ресторантьорска и хотелиерска, туристическа и рекламна, маркетингова и информационна, лизингова и инженерингова, преводаческа и финансово-счетоводна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и предоставяне на всякакви допустими от закона услуги на граждани и фирми в страната и чужбина,осъществявани по търговски начи

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  MAYAKRAFT

Contact people -  MAYAKRAFT

MAYA DINKOVA PETKOVA-HATCHINS

Управител

Key figures -  MAYAKRAFT

Activities -  MAYAKRAFT

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other plastic products (2229)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of plastics products (2220)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.