MEDIKAL ARTS MEDIKO - DENTALEN CENTER

Last update:

Contact - MEDIKAL ARTS MEDIKO - DENTALEN CENTER

24А Ul. Boryana str.
OVCHA KUPEL DISTR., FLOOR PARTER
1000 Sofia

Bulgaria

Legal information - MEDIKAL ARTS MEDIKO - DENTALEN CENTER

Nature Head Office
Year established 2014
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Specialist medical practice activities (8622)
Corporate capital 1,000 BGN
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37333384

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ANALYSE

Leverage our Comprehensive Kompass database to power your performance with data analysis, insight and agility

Presentation - MEDIKAL ARTS MEDIKO - DENTALEN CENTER

Осъществяване на извънболнична медицинска и дентална помощ, обхващаща следните дейности: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни; консултации; клинични проучвания; профилактика; лабораторни и други видове изследвания; извършване на медицински дейности и манипулации под лекарски контрол и отговорност; домашни грижи и помощ за болни; предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия; наблюдаване, контролирани и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години; обучение на студенти и следдипломно обучение на медицински специалисти; Извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации; издаване на документи, свързани с дейността; насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ; извършване на домашно лечение, когато състоянието на болния налага това

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  MEDIKAL ARTS MEDIKO - DENTALEN CENTER

Executives -  MEDIKAL ARTS MEDIKO - DENTALEN CENTER

SASHO GEORGIEV ASYOV

Управител

Key figures -  MEDIKAL ARTS MEDIKO - DENTALEN CENTER

Activities -  MEDIKAL ARTS MEDIKO - DENTALEN CENTER

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Specialist medical practice activities (8622)

ISIC 4 (WORLD) : Medical and dental practice activities (8620)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.