Contact - MELSICON

Geo Milev Distr., Bl. No 147, Entr. V, Fl. 3, Apt. 33
1111 Sofia

Bulgaria

Legal information - MELSICON

Nature Head Office
Year established 1992
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing (2893)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG040715208
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32727199

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions

Presentation - MELSICON

Консултации, проектиране, шевмонтаж, монтаж, наладки, доставка на машини, съоръжения и агрегати в областта на изкупуването, съхраняването, преработката и пласмента на зърнени храни и техните производни, консултации, проектиране, доставка на машини и съоръжения, шевмонтаж, монтаж, наладки на пневмотранспорт и аспирационни инсталации, проектиране, подготовка на стандартизационни документи, изработка и изпълнение на машини и съоръжения в хранителната промишленост, зърносъхранението и пневмотранспорта, внос, износ, бартер, реекспорт и специфични търговски операции, информационен консулт, ноу-хау, лизинг, факторинг, представителство, посредничество и агентство на наши и чужди физически и юридически лица, маркетинг и реклама, разкриване и експлоатация на магазинна мрежа, транспортна дейност - превоз на пътници и товар

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  MELSICON

Contact people -  MELSICON

PLAMEN TODOROV PETROV

Управител

Key figures -  MELSICON

Activities -  MELSICON

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing (2893)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing (2825)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.