MG FACILITY AND PROPERTY MANAGEMENT LTD

Last update:

Contact - MG FACILITY AND PROPERTY MANAGEMENT LTD

DRUZHBA DISTR., AP. 93, FLOOR 1, ENTR. D, BLOCK 49
1000 Sofia

Bulgaria

Legal information - MG FACILITY AND PROPERTY MANAGEMENT LTD

Nature Headquarters
Year established 2014
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Combined facilities support activities (8110)
Corporate capital 2 BGN
VAT no BG203281024
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC37407423

Presentation - MG FACILITY AND PROPERTY MANAGEMENT LTD

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВНОС, ИЗНОС, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ПО ПРЕДМЕТ И ОБЕМ ИЗИСКВА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН И НЕ Е ЗАБРАНЕНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ДОРИ И ДА НЕ Е ИЗБРОЕНА ПО-ГОРЕ

Location -  MG FACILITY AND PROPERTY MANAGEMENT LTD

Executives - MG FACILITY AND PROPERTY MANAGEMENT LTD Download the executives list from the same business

BORYANA VASILEVA METODIEVA

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  MG FACILITY AND PROPERTY MANAGEMENT LTD

Activities -  MG FACILITY AND PROPERTY MANAGEMENT LTD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Combined facilities support activities (8110)

ISIC 4 (WORLD) : Combined facilities support activities (8110)