MUNICIPAL BANK

Last update:

Contact - MUNICIPAL BANK

6 Vrabcha str.
Oborishte Distr.
1000 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 9300270

Legal information - MUNICIPAL BANK

Nature Headquarters
Year established 1996
Legal form AD - Joint Stock Company
Activity (NAC08) Other monetary intermediation (6419)
Corporate capital 69,362,810 BGN
VAT no BG121086224
No employees 500-999 Employees
Kompass ID? BGC32349895

Presentation - MUNICIPAL BANK

Публично привличане на влогове или други възстановими средства; предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; издаване и администриране на други средства за плащане ( пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.3;приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция; финансова лизинг; гаранционни сделки; търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; парично брокерство; придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране ( факторинг, форфетинг и други); отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други подобни дейности, определени с наредба на БНБ

Location -  MUNICIPAL BANK

Executives - MUNICIPAL BANK Buy the executives list from the same business

NEDELCHO VASILEV NEDELCHEV

Представител

BORISLAV YAVOROV CHILIKOV

Представител

IVAYLO RUMENOV IVANOV

Член на Управителния съвет

TODOR NIKOLOV VANEV

Член на Управителния съвет

VLADIMIR GEORGIEV KOTLARSKI

Член на Управителния съвет

STEFAN LAZAROV NENOV

Член на Надзорния съвет

SPAS SIMEONOV DIMITROV

Член на Надзорния съвет

ZDRAVKO BORISOV GARGAROV

Член на Надзорния съвет

Participation -  MUNICIPAL BANK

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  MUNICIPAL BANK

Activities -  MUNICIPAL BANK

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other monetary intermediation (6419)

ISIC 4 (WORLD) : Other monetary intermediation (6419)