Contact - MY FI

18 Tsarkovna Nezavisimost str.
fl. 1
7000 Ruse

Bulgaria

Legal information - MY FI

Nature Head Office
Year established 2012
Legal form AD - Joint Stock Company
Activity (NAC08) Television programming and broadcasting activities (6020)
Corporate capital 50,000 BGN
VAT no BG201919745
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37073038

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ENGAGE

Leverage 200k live sources and Smart daily alerts to empower your vision on prospects & customers

Presentation - MY FI

Телевизионна дейност (след получаване на съответните лицензи и разрешителни и извършване на необходимите регистрации): изработване и разпространение на телевизионни програми, изграждане и поддържане на съоръжения за телевизионна дейност, придобиване на права върху телевизионни програми, продуцентска дейност, импресарска дейност, представителство на чужди телевизионни и продуцентски компании и притежаваните от тях продукти и програми, доставка на информационни услуги, на електронни съобщения по собствена и/или наета съобщителна мрежа, както и съпътстващи тези доставки дейности; ремонт и поддръжка на компютърни системи и мрежи, изграждане и експлоатация на електронни съобщителни мрежи; проектиране и строителство на подземни канални и кабелни мрежи; информационни услуги и други дейности в областта на електронните съобщения; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и продажба на стоки собствено производство, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, сделки с интелектуална собственост, вътрешна и външнотърговска дейност, както и всякакви други търговски сделки и/или дейности, незабранени от закона

Other Companies recomended by Kompass:

&

Location -  MY FI

Executives -  MY FI

SVILEN RUMENOV MAKSIMOV

Представител

Key figures -  MY FI

Activities -  MY FI

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Television programming and broadcasting activities (6020)

ISIC 4 (WORLD) : Television programming and broadcasting activities (6020)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.