NI-KO, STARCHEV, SHANKOV I SIE

Last update:

Contact - NI-KO, STARCHEV, SHANKOV I SIE

20 Str. V.Zverinska
6142 Enina

Bulgaria

Fax +359 (0)43 263097

Legal information - NI-KO, STARCHEV, SHANKOV I SIE

Nature Head Office
Year established 1990
Legal form SD - General Partnership
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of other plastic products (2229)
VAT no BG833067861
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC35246194

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions

Presentation - NI-KO, STARCHEV, SHANKOV I SIE

КОНСТРУИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕС- ФОРМИ, ШПРИЦ ФОРМИ, КОКЛИ И ЩАНЦИ И ПРОИЗВОДСТВОТО С ТЯХ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЛАСТМАСА, ГУМА, ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И МЕТАЛЕН ОБКОВ И ПРОДАЖБАТА ИМ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА В СВОИ СОБСТВЕНИ МАГАЗИНИ ИЛИ МАГАЗИНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СТОКИ ЗА БИТА И ТЯХНАТА ПРОДАЖБА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ОТ СВОИ СОБСТВЕНИ МАГАЗИНИ ИЛИ МАГАЗИНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА,ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ СЪС СОБСТВЕНИ ИЛИ НАЕТИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА ИЛИ ЧУЖБИНА. ОКРИВАНЕ НА ОКАЗИОНЕН МАГАЗИН С ПРАВО НА СКЛЮЧВАНЕ СДЕЛКИ С ТРЕТИ ЛИЦА ПРЕСТОЯЩИ СТОКИ ЗА ТЯХНАТА ПРОДАЖБА, КАТО ПЕЧАЛБАТА НА ФИРМАТА ЩЕ СЕ ИЗРАЗЯВА В ОТСТЪПКИТЕ ОТ СТОЙНОСТТА ПО ПРЕДЛОЖЕНА ОТ КЛИЕНТА В РАЗМЕР НА 5 ДО 15% ОТ ТАЗИ СТОЙНОСТ, В КОЯТО ЧАСТ ОТСТЪПЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ НА СТОКАТА НЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ РАЗХОДИТЕ ПО ТРАНСПОРТА НА СТОКИТЕ, КОИТО НИ СЕ ПРЕДЛАГАТ. ЩЕ БЪДАТ ЗАПЛАЩАНИ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ НА СТОКАТА. УПРАЖНЯВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПРИ ПОКУПКА НА ЛЕКИ И ТОВАРНИ КОЛИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИНВЕНТАРИ И МАЛОГАБАРИТНА ТЕХНИКА

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  NI-KO, STARCHEV, SHANKOV I SIE

Contact people -  NI-KO, STARCHEV, SHANKOV I SIE

KOSTA HRISTOV STARCHEV

Представител

Key figures -  NI-KO, STARCHEV, SHANKOV I SIE

Activities -  NI-KO, STARCHEV, SHANKOV I SIE

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other plastic products (2229)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of plastics products (2220)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.