Contact - NIK-SOT GROUP

16 Frederic Curie str.
entr. G, fl. 4, apt. 31
9000 Varna

Bulgaria

Legal information - NIK-SOT GROUP

Nature Head Office
Year established 2008
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Manufacture of other food products n.e.c. (1089)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG200102142
No employees 50-99 Employees
Kompass ID? BGC32373616

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide

Presentation - NIK-SOT GROUP

Изкупуване и преработка на маслодайни суровини, производство на растителни, технически и хидрогени масла, маслопродукти и шротове, търговска дейност в страната и чужбина, съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи, както и всяка друга съпътстваща или помощна дейност, която не е забранена със закон, а когато има разрешителен режим - след съответно разрешение. Дружеството може да извършва в страната и чужбина всякакъв вид сделки, които са разрешени от закона, включително да предобива и/или отчуждава недвижими имоти, движими вещи, права върху обекти на индустриалната и интелектуалната собственост, както и да придобива права от всякакъв вид и по всякакъв допустим от закона начин; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; превозни сделки в т.ч. обществени вътрешни и международни превози на пътници и/или товари с автомобили, автобуси; транспортна дейност; транспортна дейност с извънгабаритни и тежки пътни превозни средства; валутни сделки; хотелиерски, туристически, ресторантьорски, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; охранителна денност и всички останали дейности незабранени от законите на РБ

Other Companies recomended by Kompass:

&

Location -  NIK-SOT GROUP

Executives -  NIK-SOT GROUP

ANGEL BONCHEV BONCHEV

Управител

Key figures -  NIK-SOT GROUP

Activities -  NIK-SOT GROUP

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other food products n.e.c. (1089)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other food products n.e.c. (1079)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.