Contact - OPTEXIM

Kliment Ohridski str.
bl.No. 19, entr. V, office 3
1756 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 4444567

Legal information - OPTEXIM

Nature Head Office
Year established 2002
Legal form AD - Joint Stock Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of optical instruments and photographic equipment (2670)
Corporate capital 50,000 BGN
VAT no BG130982231
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32681401

Presentation - OPTEXIM

ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ИНЖЕНЕРИНГОВА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, КОМИСИОННА, ИНФОРМАЦИОННА И ВСЯКАКВА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ ДЕЙНОСТ, НАСОЧЕНА КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ОРЪЖИЕ И СТОКИ С ВЪЗМОЖНА ДВОЙНА УПОТРЕБА ПРИ ПРЕДОСТАВЕН ЛИЦЕНЗ ЗА ТОВА ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, СЪОБРАЗНО ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВ

Location -  OPTEXIM

Contact people - OPTEXIM Download the executives list

GEORGI PETROV KOSTURKOV

Представител

PETAR GEORGIEV BASHIKAROV

Член на Съвета на Директорите

NESHO MARKOV SPASOV

Член на Съвета на Директорите

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  OPTEXIM

Activities -  OPTEXIM

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of optical instruments and photographic equipment (2670)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of optical instruments and photographic equipment (2670)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ANALYSE

Leverage our Comprehensive Kompass database to power your performance with data analysis, insight and agility