OREGONA INDUSTRY

Last update:

Contact - OREGONA INDUSTRY

4 Paul Lienc str.
2900 Gotse Delchev

Bulgaria

Fax +359 (0)751 69440

Legal information - OREGONA INDUSTRY

Nature Headquarters
Year established 2013
Legal form OOD-Limited Liability Company
Activity (NAC08) Manufacture of household and sanitary goods and of toilet requisites (1722)
Corporate capital 4,000 BGN
VAT no BG202714191
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC37273258

Presentation - OREGONA INDUSTRY

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ; СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ, МЕЖДИННИ И ДРУГИ ФИНАСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО; КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН
Производство домакински санитарно хигиенни тоалетни изделия от хартия картон

Location -  OREGONA INDUSTRY

Executives - OREGONA INDUSTRY

Buy the executives list from the same business

MARIYA CHILEVA ILIEVA

Управител

Participation -  OREGONA INDUSTRY

Other Companies recomended by Kompass:

Looking for new B2B Leads ?

Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  OREGONA INDUSTRY

Activities -  OREGONA INDUSTRY

Producer Distributor Service providers

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of household and sanitary goods and of toilet requisites (1722)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other articles of paper and paperboard (1709)