Contact - OVERON BULGARIA

10 5030
DRUZHBA DISTR
1592 Sofia

Bulgaria

Legal information - OVERON BULGARIA

Nature Head Office
Year established 2011
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Television programming and broadcasting activities (6020)
Corporate capital 977,917 BGN
VAT no BG201768300
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37015881

Presentation - OVERON BULGARIA

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ И УСЛУГИ ПО РАДИОТЕЛЕВИЗИОННО ИЗЛЪЧВАНЕ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ, И ПО-КОНКРЕТНО СЪБИРАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ПОСТОЯННО И В ОТДЕЛНИ СЛУЧАИ (AD HOC), ТЕЛЕПОРТ УСЛУГИ, НАЕМАНЕ НА САТЕЛИТЕН КАПАЦИТЕТ, ПРЕНАСЯНЕ НА ДАННИ, ВИДЕО И ЗВУК ПОСРЕДСТВОМ ВСЯКАКЪВ ВИД ТЕХНОЛОГИИ И МРЕЖИ, ПРОДУКЦИЯ И ПОСТПРОДУКЦИЯ НА СЪДЪРЖАНИЕ СВЪРЗАНО ИЛИ НЕ С ПРЕНАСЯНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕ, ИЗГОТВЯНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ (ПЛЕЙАУТ) НА СЪДЪРЖАНИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО МУ ПО ПОСОЧЕНИТЕ МРЕЖИ, ИНЖЕНЕРНИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ КОНСУЛТАНТСКИ ТЕЛЕКОМ УСЛУГИ, ВНОС, ИЗНОС, ПРЕПРОДАЖБА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННО И АУДИОВИЗУАЛНО ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТАКОВА ОБОРУДВАНЕ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН

Location -  OVERON BULGARIA

Contact people - OVERON BULGARIA Download the executives list

HAUME ROURES YOP

Управител

ZHOZEP MARIA BENET FERAN

Управител

Participation -  OVERON BULGARIA

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  OVERON BULGARIA

Activities -  OVERON BULGARIA

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Television programming and broadcasting activities (6020)

ISIC 4 (WORLD) : Television programming and broadcasting activities (6020)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide