Contact - PALLADIUM

1А Vasil Levski str.
1532 Kazichene

Bulgaria

Fax +359 (0)2 9744533

Legal information - PALLADIUM

Nature Head Office
Year established 1993
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of workwear (1412)
Corporate capital 105,000 BGN
VAT no BG831615024
No employees 50-99 Employees
Kompass ID? BGC33996129

Presentation - PALLADIUM

търговска и сервизна дейност с пътни превозни средства – леки, пътнически, товарни и други автомобили, мотоциклети и мотопеди, плавателни съдове, летателни апарати и всякакви части, детайли и оборудване за тях; селскостопанска техника; мелиорация, борба с ерозията, борба с градушките, търговия, оборудване, експлоатация на специални екипировки; производствена и търговска дейност, внос, износ, реекспорт и други специфични външно търговски операции, транспорт; агентство, посредничество и представителство, сделки с недвижими имоти; проучване, проектиране, строителство, маркетинг и реклама; иновации; инженеринг; консултации и услуги, свързани с предмета на дейност на дружеството; финансови и брокерски операции и услуги; обмяна на валута, сконтови сделки, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, сделки с ценни книжа, гаранционни сделки, комисионни и посреднически сделки по управление на фондове за инвестиране на капитала и подпомагане придобиването на дялове от вътрешни и международни инвестиционни фондове, придобиване на права по вземания за доставка на стоки или извършване на услуги и поемането на риска от евентуалното им неплащане, забави, хазартни, електронни игри, както и всякаква друга дейност, която е в рамките на чл.1 от ТЗ и не е забранена от закона

Location -  PALLADIUM

Contact people - PALLADIUM Download the executives list

VENTSISLAV HARALAMPIEV PASKOV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  PALLADIUM

Activities -  PALLADIUM

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of workwear (1412)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of wearing apparel, except fur apparel (1410)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions