PAWNSHOP - SAFE 19 LTD

Last update:

Contact - PAWNSHOP - SAFE 19 LTD

30 Batak str./blvd.
8600 Yambol

Bulgaria

Legal information - PAWNSHOP - SAFE 19 LTD

Nature Headquarters
Year established 2019
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Other credit granting (6492)
Corporate capital 20 BGN
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37917323

Presentation - PAWNSHOP - SAFE 19 LTD

ДРУЖЕСТВОТО ИМА СЛЕДНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАРИЧНИ ЗАЕМИ, ОБЕЗПЕЧЕНИ СЪС ЗАЛОГ ВЪРХУ ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ПО ЗАНЯТИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА , КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПО СМИСЪЛА НА ТЗ , НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА , С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ, ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН. КОГАТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН , ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ /ЛИЦЕНЗ/

Location -  PAWNSHOP - SAFE 19 LTD

Executives - PAWNSHOP - SAFE 19 LTD Download the executives list from the same business

DINKO PARUSHEV DINEV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  PAWNSHOP - SAFE 19 LTD

Activities -  PAWNSHOP - SAFE 19 LTD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other credit granting (6492)

ISIC 4 (WORLD) : Other credit granting (6492)