Contact - PEGASUS TRANSPORT

66 Vitosha blvd.
fl. 4
1463 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 4897370

Legal information - PEGASUS TRANSPORT

Nature Head Office
Year established 2011
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Other transportation support activities (5229)
Corporate capital 30,000 BGN
VAT no BG201515902
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC36954731

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ENGAGE

Leverage 200k live sources and Smart daily alerts to empower your vision on prospects & customers

Presentation - PEGASUS TRANSPORT

СПЕДИЦИЯ , ТРАНСПОРТ, ФЕРИБОТНИ РЕЗЕРВАЦИИ, РЕЗЕРВАЦИИ ЗА ТУНЕЛИ, РО ЛА ЛИНИИ, ТЪРГОВИЯ, ВНОС И ИЗНОС, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТУРИЗЪМ, РЕКЛАМНА, ИЗДАТЕЛСКА И ПОЛИГРАФИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ЛИЗИНГ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. „ПЕГАСУС ТРАНСПОРТ"ООД МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И ОСЪЩЕСТВЯВА ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ДА СКЛЮЧВА СДЕЛКИ ПО КОИТО ДА ПРИДОБИВА ВСЯКАКЪВ ВИД ПРАВА И ДА ПОЕМА СЪОТВЕТНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ЕДНО С ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ ТОВА ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА
спедиция, транспорт, фериботни резервации, резервации за тунели, ро ла линии, търговия, внос и износ, търговско представителство и посредничество, туризъм, рекламна, издателска и полиграфическа дейност, комисионна, складова дейност, лизинг, хотелиерство и ресторантьорство, управление на недвижими имоти, както и всякакъв вид дейности и услуги, разрешени от действащото законодателство. Дружеството може да извършва и осъществява всякакъв вид търговска дейност, да сключва сделки по които да придобива всякакъв вид права и да поема съответните задължения в едно с произтичащите от това правни последици в страната и в чужбина

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  PEGASUS TRANSPORT

Executives -  PEGASUS TRANSPORT

NIKOLA MARTINOV NIKOLOV

Управител

Key figures -  PEGASUS TRANSPORT

Activities -  PEGASUS TRANSPORT

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other transportation support activities (5229)

ISIC 4 (WORLD) : Other transportation support activities (5229)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.