PI EM SI

Last update:

Contact - PI EM SI

9 Dobri Chintulov str.
8800 Sliven

Bulgaria

Fax +359 (0)44 624859

Legal information - PI EM SI

Nature Head Office
Year established 2002
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation (2651)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG119596152
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32312968

Presentation - PI EM SI

разработка, производство, продажба и монтаж на електронна и електрическа техника, ремонт и поддръжка на електрическа и електронна апаратура, инжинерингова дейност, покупка, доставка, препродажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, консултантски услуги, конструкторска дейност, изготвяне на техническа документация, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги с цел продажба, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни сделки, менителници, запис на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имотис цел продажба, лизинг

Location -  PI EM SI

Executives - PI EM SI Download the executives list

VALENTIN PETROV VANDEV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  PI EM SI

Activities -  PI EM SI

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation (2651)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment (2651)