PIKSTROY BURGAS

Contact - PIKSTROY BURGAS

3 Sheynovo str.
8000 Burgas

Bulgaria

Legal information - PIKSTROY BURGAS

Nature Head Office
Year established 2012
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin (0812)
Corporate capital 1,330 BGN
VAT no BG202083939
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37111155

Presentation - PIKSTROY BURGAS

Проучване, проектиране и изпълнение на строителство, монтаж на машини и съоръжения, въвеждането им в експлоатация, ремонт и поддръжка, инженерингова и инвестиционна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, покупка на ценни книги с цел да ги препродаде, продажба на стоки от собствено производство, търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки, търговско представителство и търговско посредничество, външно - търговски сделки по разрешения от закона начин, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, складова дейност, стоков контрол, лицензионни сделки, лизинг, валутни сделки, бартерни сделки, туристически, рекламни, инфомационни, програмни, импресарски и други услуги, хотелиерство и ресторантьорство, сделки с интелектуална собственост, както и извършването на всякакъв друг вид дейност, позволена от закона, която по предмет и обем изисква да се води по търговски начин, а когато има разрешителен/лицензионен режим - след издаване на съответно разрешение/лиценз

Location -  PIKSTROY BURGAS

Contact people - PIKSTROY BURGAS Download the executives list

ANTONIY STAMATOV IVANOV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  PIKSTROY BURGAS

Activities -  PIKSTROY BURGAS

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin (0812)

ISIC 4 (WORLD) : Quarrying of stone, sand and clay (0810)