PLANT FOR OPTICS

Last update:

Contact - PLANT FOR OPTICS

87 Aleksandar Malinov blvd.
fl. 5, apt. 16
1715 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)357 63316

Legal information - PLANT FOR OPTICS

Nature Headquarters
Year established 2000
Legal form AD - Joint Stock Company
Activity (NAC08) Manufacture of optical instruments and photographic equipment (2670)
Corporate capital 4,700,000 BGN
VAT no BG131379211
No employees 100-249 Employees
Kompass ID? BGC32652008

Presentation - PLANT FOR OPTICS

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С; ПРЕЦИЗНИ ОПТИЧНИ, ОПТИКОЕЛЕКТРОННИ И ЛАЗАРНИ УРЕДИ, ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ, ОЧНА ОПТИКА И УРЕДИ ЗА КОНТРОЛ И ОБСЛУЖВАНЕ, МАШИНИ И МАТЕРИАЛИ, ПРИЛОЖИМИ В ОПТИЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНЖЕНЕРИНГОВА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В ТАЗИ ОБЛАСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО НЕ СЪЩЕСТВУВА ЗАБРАНА НА ЗАКОН И НЕ СЕ ИЗИСКВА СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ, ЛИЗЕНЗИЯ ИЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОИТО НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ В НОРМАТИВНИТЕ АКТОВ

Location -  PLANT FOR OPTICS

Executives - PLANT FOR OPTICS Buy the executives list from the same business

IVAYLO VLADIMIROV NEDYALKOV

Представител

IVAN LUKOV GARCHEV

Член на Съвета на Директорите

LUKA IVANOV GARCHEV

Член на Съвета на Директорите

NIKODIM GEORGIEV KAZANDZHIEV

Член на Съвета на Директорите

VELKO SABOV PETKANSKI

Член на Съвета на Директорите

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  PLANT FOR OPTICS

Activities -  PLANT FOR OPTICS

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of optical instruments and photographic equipment (2670)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of optical instruments and photographic equipment (2670)