PORSCHE LEASING BG

Last update:

Contact - PORSCHE LEASING BG

Mladost 4 Distr.,Business Park Sofia, Building 12 A, fl.2
1766 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 4899102

Legal information - PORSCHE LEASING BG

Nature Headquarters
Year established 2004
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Financial leasing (6491)
Corporate capital 14,070,000 BGN
VAT no BG131283654
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32600631

Presentation - PORSCHE LEASING BG

5.1 Покупка и дисконтиране на менителници и записи на заповед; 5.2 Поемане на поръчителства, гаранции и друг вид отговорност за други лица, доколкото поетата престация следва да се извърши в пари (гаранционни сделки); 5.3 Покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или услуги, поемане на риска по събираемостта на такива вземания (с изключение на кредитно застраховане) и събиране на такива вземания (факторинг); 5.4 Издаване на кредитни карти, даващи право на безкасово изпълнение на доставки на принадлежности за моторни превозни средства, резервни части, горивни и др. материали и услуги, необходими за експлоатацията и поддръжката на включените в кредитните карти превозни средства; 5.5 Придобиване на тези вземания от доставки на стоки и услуги; 5.6 Поемане на риска по събиране на такива вземания, доколкото същите са възникнали от използването на тези кредитни карти; 5.7 Извършване на лизингови сделки от всякакъв вид, вкл. закупуване, производство, продажба и използване на уреди, машини, машинни съоръжения за занаятчийството и промишлеността, както и на недвижими имоти и сгради по лизинговата система; 5.8 Предоставяне на консултантски услуги след изпълнение на необходимите предпоставки;

Location -  PORSCHE LEASING BG

General Information -  PORSCHE LEASING BG

Banks

RAIFFEISENBANK /BULGARIA/

Executives - PORSCHE LEASING BG Download the executives list from the same business

KRISTIYAN SHTRASGSHVANDTNER

Управител

BOGDAN SERGEEV DYULGEROV

Управител

ANTONIA DIMITROVA PETROVA

Прокурист

Participation -  PORSCHE LEASING BG

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  PORSCHE LEASING BG

Activities -  PORSCHE LEASING BG

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Financial leasing (6491)

ISIC 4 (WORLD) : Financial leasing (6491)