PRIME LEASING

Last update:

Contact - PRIME LEASING

109115 Bul. Todor Aleksandrov blvd.
R-N VAZRAZHDANE DISTR., FLOOR 1
1309 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 9304122

Legal information - PRIME LEASING

Nature Headquarters
Year established 2003
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Buying and selling of own real estate (6810)
Corporate capital 22,927,380 BGN
VAT no BG131184880
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32421936

Presentation - PRIME LEASING

Предметът на дейност на Дружеството обхваща: 1. търговия с недвижими имоти, строителна дейност; отдаване под наем;2. оперативен и финансов лизинг на движими и недвижими имоти;3. консултационна дейност в областта на сделките с недвижими имоти;4. гаранционни сделки;5. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);6. придобиване и управление на дялови участия в други дружества, включително в такива със статут на кредитни и/или на финансови институции;7. отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства;8. търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица;9. организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на търговския закон; 10. всяка друга дейност, която не е забранена от българското законодателство.11. изброените по-горе дейности мога да се осъществяват и в чужбина, доколкото не са в противоречие с законодателството на съответната страна

Location -  PRIME LEASING

Executives - PRIME LEASING Download the executives list from the same business

BORYANA MARINOVA NIKOLOVA

Управител

VASIL PETROV DZHERAHOV

Управител

Participation -  PRIME LEASING

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  PRIME LEASING

Activities -  PRIME LEASING

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Buying and selling of own real estate (6810)

ISIC 4 (WORLD) : Real estate activities with own or leased property (6810)