Contact - PROFICO Ltd.

106 str. POP GRUYU
LEVSKI-G Distr.
1836 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 8791415

Legal information - PROFICO Ltd.

Nature Head Office
Year established 2007
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Floor and wall covering (4333)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG175275417
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC34818315

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions

Presentation - PROFICO Ltd.

Вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем; производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки; транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина; представителство (без процесуално), посредничество, комисионерство и агентство на местни и чужди физически и юридически лица; хотелиерство, ресторантьорство; рекламни и информационни услуги; както и всички други търговски сделки, незабранени със закон

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  PROFICO Ltd.

Contact people -  PROFICO Ltd.

SLAVKO ZDRAVKOV DIMITROV

Управител

Key figures -  PROFICO Ltd.

Activities -  PROFICO Ltd.

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Floor and wall covering (4333)

ISIC 4 (WORLD) : Building completion and finishing (4330)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.