PROIZVODSTVENA POTREBITELSKA ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA SRATSIMIR

Last update:

Contact - PROIZVODSTVENA POTREBITELSKA ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA SRATSIMIR

9174 Chernevo

Bulgaria

Legal information - PROIZVODSTVENA POTREBITELSKA ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA SRATSIMIR

Nature Head Office
Year established 1994
Legal form Co-operative
Activity (NAC08) Mixed farming (0150)
VAT no BG813148949
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32398939

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ENGAGE

Leverage 200k live sources and Smart daily alerts to empower your vision on prospects & customers

Presentation - PROIZVODSTVENA POTREBITELSKA ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA SRATSIMIR

ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СДЕЛКИ; РАЗКРИВАНЕ НА МАГАЗИНИ, ПАВИЛИОНИ, РЕСТОРАНТИ И ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ; ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО ВЪРХУ АРЕНДОВАНИ /НАЕТИ/ ЗЕМИ, КАКТО И ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛУГИ НА СТОПАНСТВАТА НА КООПЕРАТОРИТЕ, НА ФЕРМЕРИ, АРЕНДАТОРИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ, ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АВТОБУСИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ, ОБОРИ, СГРАДИ; СНАБДИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАШИНИ, СЕМЕНА, ТОРОВЕ, ПРЕПАРАТИ, ФУРАЖИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ; СПОМАГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ /РЕМОНТ НА МАШИНИ, СТРОИТЕЛСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ, БИТОВИ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ/; ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ДРУГИ УСЛУГИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ЮРЕДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И СВОИ ЧЛЕНОВЕ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА С УЧАСТИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 36 ОТ ЗК. ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ ВЪРХУ АРЕНДУВАНИ И НАЕТИ ЗЕМИ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ; ТРАНСПОРТНИ, АГРОХИМИЧЕСКИ, СТРОИТЕЛНИ И МЕХАНИЗАТОРСКИ УСЛУГ

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  PROIZVODSTVENA POTREBITELSKA ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA SRATSIMIR

Executives -  PROIZVODSTVENA POTREBITELSKA ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA SRATSIMIR

YANYU VELIKOV YANEV

Председател

Key figures -  PROIZVODSTVENA POTREBITELSKA ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA SRATSIMIR

Activities -  PROIZVODSTVENA POTREBITELSKA ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA SRATSIMIR

Producer Distributor Service provider

Activities

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Mixed farming (0150)

ISIC 4 (WORLD) : Mixed farming (0150)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.