PROIZVODSTVENA POTREBITELSKA ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA SRATSIMIR

Last update:

Contact - PROIZVODSTVENA POTREBITELSKA ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA SRATSIMIR

9174 Chernevo

Bulgaria

Legal information - PROIZVODSTVENA POTREBITELSKA ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA SRATSIMIR

Nature Head Office
Year established 1994
Legal form Co-operative
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Mixed farming (0150)
VAT no BG813148949
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32398939

Presentation - PROIZVODSTVENA POTREBITELSKA ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA SRATSIMIR

ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СДЕЛКИ; РАЗКРИВАНЕ НА МАГАЗИНИ, ПАВИЛИОНИ, РЕСТОРАНТИ И ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ; ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО ВЪРХУ АРЕНДОВАНИ /НАЕТИ/ ЗЕМИ, КАКТО И ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛУГИ НА СТОПАНСТВАТА НА КООПЕРАТОРИТЕ, НА ФЕРМЕРИ, АРЕНДАТОРИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ, ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АВТОБУСИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ, ОБОРИ, СГРАДИ; СНАБДИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАШИНИ, СЕМЕНА, ТОРОВЕ, ПРЕПАРАТИ, ФУРАЖИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ; СПОМАГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ /РЕМОНТ НА МАШИНИ, СТРОИТЕЛСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ, БИТОВИ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ/; ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ДРУГИ УСЛУГИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ЮРЕДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И СВОИ ЧЛЕНОВЕ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА КАСА С УЧАСТИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 36 ОТ ЗК. ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ ВЪРХУ АРЕНДУВАНИ И НАЕТИ ЗЕМИ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ; ТРАНСПОРТНИ, АГРОХИМИЧЕСКИ, СТРОИТЕЛНИ И МЕХАНИЗАТОРСКИ УСЛУГ

Location -  PROIZVODSTVENA POTREBITELSKA ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA SRATSIMIR

Executives - PROIZVODSTVENA POTREBITELSKA ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA SRATSIMIR Download the executives list

YANYU VELIKOV YANEV

Председател

NIKOLAY PARASKEVOV YANEV

Член на Управителния съвет

NIKOLA DONCHEV NIKOLOV

Член на Управителния съвет

ANASTAS GANCHEV ANASTASOV

Член на Управителния съвет

STOYO HRISTOV IVANOV

Член на Управителния съвет

ILIA DOYCHEV ILIEV

Член на Управителния съвет

YANKO DONCHEV IVANOV

Член на Управителния съвет

STEFAN ILIEV PANAYOTOV

Член на Контролния съвет

MOSKO KOSTOV MOSKOV

Член на Контролния съвет

VASIL PANAYOTOV DONEV

Член на Контролния съвет

DIMITAR ZHELYAZKOV DIMITROV

Подгласник в Управителния съвет

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  PROIZVODSTVENA POTREBITELSKA ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA SRATSIMIR

Activities -  PROIZVODSTVENA POTREBITELSKA ZEMEDELSKA KOOPERATSIYA SRATSIMIR

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Mixed farming (0150)

ISIC 4 (WORLD) : Mixed farming (0150)

Activities