Contact - PROKSIMA-3

11 General Radetski str.
7000 Ruse

Bulgaria

Fax +359 (0)82 835808

Legal information - PROKSIMA-3

Nature Head Office
Year established 1991
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Rental and leasing of recreational and sports goods (7721)
Corporate capital 5,060 BGN
VAT no BG117023652
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC32720143

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ADAPT

Ensure the continuity of your value chain with our worldwide database of suppliers

Presentation - PROKSIMA-3

Изграждане и експлоатация на игрални зали за хазартни игри, внос на игрални съоръжения за хазартна дейност (след получаване на Разрешение от Държавната комисия по хазарта); организиране на хазартни игри с игрални автомати, игри на игрални маси в казино (след получаване на Разрешение от Държавната комисия по хазарта); на лотарии, томболи, тото, лото, числови лотарийни игри „Бинго” и „Кено”, залагания върху резултати от спортни състезания и случайни събития (след получаване на Разрешение от Държавната комисия по хазарта); букмейкърска дейност, помощни и спомагателни дейности във връзка с тях; организиране на онлайн залагания (след получаване на Лиценз от Държавната комисия по хазарта); производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване (след утвърждаване на типовете и модификациите от Държавната комисия по хазарта); производство, внос, разпространение, използване, инсталиране и сервиз на развлекателни автомати; създаване на специализирано счетоводно предприятие за организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството на български, смесени и чуждестранни юридически лица; обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, след получаване на лиценз за извършване на превоз на пътници и товари на територията на Република Българи от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, както и Обществен превоз на пътници и товари на територията на Европейската общност, след получаване на лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари - лиценз на Общността; таксиметров превоз на пътници, след издаване на Разрешение за таксиметров превоз на пътници от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и други незабранени от закона дейности

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  PROKSIMA-3

Contact people -  PROKSIMA-3

ORLIN IVANOV STEFANOV

Управител

Key figures -  PROKSIMA-3

Activities -  PROKSIMA-3

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Rental and leasing of recreational and sports goods (7721)

ISIC 4 (WORLD) : Renting and leasing of recreational and sports goods (7721)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.