Contact - PROMET SAFE

60 Rozova Dolina str.
6100 Kazanlak

Bulgaria

Legal information - PROMET SAFE

Nature Head Office
Year established 2007
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. (2599)
Corporate capital 39,246,300 BGN
VAT no BG175361072
No employees 100-249 Employees
Kompass ID? BGC32325978

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ADAPT

Ensure the continuity of your value chain with our worldwide database of suppliers

Presentation - PROMET SAFE

Производство и търговия със сейфове и офисни мебели, посредничество при и покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, изпитвания за устойчивост на огън. Дружеството може да извършва и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство, при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания
ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЙФОВЕ И ОФИСНИ МЕБЕЛИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА СТОКИ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОГРАМНИ УСЛУГИ, РЕКЛАМНА, ПРЕВОДАЧЕСКА, ИЗДАТЕЛСКА, КОНСУЛТАНТСКА, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ПОКУПКА,СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧИСТВО, ЛИЗИНГ, ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРИ СЪОБРАЗЯВАНЕ И СПАЗВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ЛИЦЕНЗИОННИ, РЕГИСТРАЦИОННИ ИЛИ ДРУГИ ИЗИСКВАНИ

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  PROMET SAFE

Contact people -  PROMET SAFE

EDUARD EVGENIEVICH SMOLNIKOV

Управител

Key figures -  PROMET SAFE

Participation -  PROMET SAFE

Activities -  PROMET SAFE

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. (2599)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. (2599)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.