Contact - R TEST

Slaveykov Distr., Bl.No 150. fl. office
8000 Burgas

Bulgaria

Fax +359 (0)56 898010

Legal information - R TEST

Nature Head Office
Year established 2011
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Technical testing and analysis (7120)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG201789650
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37023360

Presentation - R TEST

СТРОИТЕЛСТВО, МОНТАЖ, ПРОЕКТИРАНЕ, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ, ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ, ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ НА МЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЯХ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ, СДЕЛКИ С ГОТОВИ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ В СТРАНАТА И ЗАД ГРАНИЦА; НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ТЕХНОЛОГИЧНА И ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ, РАЗРАБОТВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕХНОЛОГИИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, НОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ; МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, КОНСУЛТАЦИИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ВЪНША И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ И УСЛУГИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА; ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ И ХОТЕЛИЕРСКИ ОБЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ, КУЛТУРНО-БИТОВИ И ДРУГИ ОБЕКТИ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПЛАСМЕНТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ И БАРТЕРНИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, ГАРАНЦИОННО И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМПЛЕКСНИ ОБЕКТИ, НАЕМАНЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО; НАСОЧВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ПРОМИШЛЕНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКАТА, ПРОМИШЛЕНОСТТА, ТЪРГОВИЯТА, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ТУРИЗМА, УСЛУГИТЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ БЕЗ ЗАБРАНЕНИТЕ СЪС ЗАКОН; ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗРАБОТВАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И КОНТРОЛ НА ВЪЗЛИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И АПАРАТИ, ИЗИСКВАЩИ РАБОТА ПОД НАДЗОР

Location -  R TEST

Contact people - R TEST Download the executives list

HRISTO ATANASOV PULEV

Управител

STOYAN IVANOV KOSTOV

Управител

Participation -  R TEST

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  R TEST

Activities -  R TEST

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Technical testing and analysis (7120)

ISIC 4 (WORLD) : Technical testing and analysis (7120)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide