Contact - RADEV PRINT

31 Mogilyov blvd.
fl. 4, apt. 11
5300 Gabrovo

Bulgaria

Legal information - RADEV PRINT

Nature Head Office
Year established 2009
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Other printing (1812)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG200645864
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC36681854

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide

Presentation - RADEV PRINT

РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ; ПЕЧАТ, ПРЕДПЕЧАТ И СИТОПЕЧАТ, КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, МЕНИНДЖМЪНТ, ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ХОТЕЛИЕРСКА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО МЕЖДУ МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ЕКСПОРТНА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ, РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, КАКТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТЕН ЛИЦЕНЗ И КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  RADEV PRINT

Executives -  RADEV PRINT

SVETOSLAV HRISTOV RADEV

Управител

Key figures -  RADEV PRINT

Activities -  RADEV PRINT

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other printing (1812)

ISIC 4 (WORLD) : Printing (1811)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.