Last update:

Contact - RAKON LOGISTICS LTD

36 Ul. Zograf str.
R-N ODESOS DISTR
9000 Varna

Bulgaria

Legal information - RAKON LOGISTICS LTD

Nature Head Office
Year established 2014
Legal form OOD-Limited Liability Company
Activity (NAC08) Other postal and courier activities (5320)
Corporate capital 1,100 BGN
VAT no BG203248615
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37400125

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ANALYSE

Leverage our Comprehensive Kompass database to power your performance with data analysis, insight and agility

Presentation - RAKON LOGISTICS LTD

СКЛАДИРАНЕ НА СТОКИ ЗА СВОЯ СМЕТКА И ЗА СМЕТКА НА ТРЕТИ ЛИЦА; ЛОГИСТИКА, ПОЛУЧАВАНЕ И ДОСТАВКА ПРАТКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СПЕДИЦИЯ, СУХОПЪТЕН, МОРСКИ И ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ОТДАВАНЕ МПС ПОД НАЕМ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС; ВНОС, ИЗНОС И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ ЗА СВОЯ СМЕТКА И ЗА НА ТРЕТИ ЛИЦА; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СУХОПЪТНИ, МОРСКИ И ВЪЗДУШНИ КОМПАНИИ И АГЕНЦИИ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ КОМПАНИИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ХРАНИТЕЛНИ И БИТОВИ СТОКИ, ПОСРЕДНИЧЕСКИ, КОМИСИОННИ И СПЕДИЦИОННИ УСЛУГИ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СТРОИТЕЛСТВО, ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ С ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВИЯ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  RAKON LOGISTICS LTD

Executives -  RAKON LOGISTICS LTD

ISKRA AVRAMOVA YORDANOVA

Управител

Key figures -  RAKON LOGISTICS LTD

Activities -  RAKON LOGISTICS LTD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other postal and courier activities (5320)

ISIC 4 (WORLD) : Courier activities (5320)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.