Contact - RAQ 09 LTD

DIANABAD, No 56, entr. A, fl. 3, apt. 13
1172 Sofia

Bulgaria

Legal information - RAQ 09 LTD

Nature Head Office
Year established 2009
Legal form OOD-Limited Liability Company
Activity (NAC08) Maintenance and repair of motor vehicles (4520)
Corporate capital 15,000 BGN
VAT no BG200765386
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC36694411

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide

Presentation - RAQ 09 LTD

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА АВТОДИАГНОСТИЧНИ И АВТОКОЗМЕТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ,ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИ ЗА АВТОДИАГНОСТИЧНИ И АВТОКОЗМЕТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ,ПОДДРЪЖКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ,ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С РАЗНООБРАЗНИ СТОКИ,ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО,ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ,ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ И СПЕДИЦИЯ,ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ,ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО,КАФЕТЕРИЯ,ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ,КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ,КОМИСИОННИ СДЕЛКИ,ПОКУПКА,СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА,СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ,КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ,НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКО

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  RAQ 09 LTD

Executives -  RAQ 09 LTD

PETAR BOZHILOV BOZHILOV

Управител

Key figures -  RAQ 09 LTD

Activities -  RAQ 09 LTD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Maintenance and repair of motor vehicles (4520)

ISIC 4 (WORLD) : Maintenance and repair of motor vehicles (4520)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.