Contact - RATEK

129 Dr Petar Dertliev blvd.
LYULIN DISTR
1359 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 9251213

Legal information - RATEK

Nature Head Office
Year established 2011
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c. (2399)
Corporate capital 1,000 BGN
VAT no BG201799598
No employees 50-99 Employees
Kompass ID? BGC37037284

Presentation - RATEK

Производство и продажба на асфалт и компоненти, експлоатация наасфалтосмесителни инсталации за промишлено производство на смеси при използването насвързващи материали от всякакъв вид, както и добиване и производство на другистроителни материали, по специално на чакъл /баластра/, търговия с тези изделия,складиране, първична обработка и повторно използване на асфалт и асфалтови смеси,съответно транспортиране, консултиране и изследване в тази област, полагане на асфалт иасфалтови настилки, текущ ремонт и поддръжка на пътища, градски и общинскикомуникации и инфраструктурите около тях, пътни принадлежности и съоръжения,търговска дейност в страната и чужбина, всички видове услуги със строителна и другатехника, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност посмисъла на чл. 1 от Търговския закон, която не е забранена от закона

Location -  RATEK

Contact people - RATEK Download the executives list

LAZAR SPASOV VELEV

Управител

ZAHARI IVANOV POPCHEV

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  RATEK

Activities -  RATEK

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c. (2399)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c. (2399)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide