Contact - RAYKOV - 2015 LTD

2951 Kribul

Bulgaria

Legal information - RAYKOV - 2015 LTD

Nature Head Office
Year established 2015
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate (0811)
Corporate capital 200 BGN
VAT no BG203802324
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37522135

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide

Presentation - RAYKOV - 2015 LTD

покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; лицензионни сделки; складови сделки; сделки с интелектуалната собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; внос и износ на стоки; проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; производство и търговия със селскостопанска продукция; превоз на пътници и товари в страната и чужбина; проучване, добив и търговия с природни камъни, гнайс; добив и търговия с обли и фасонирани дървени материали в страната и чужбина; търговия, внос и износ на метали и метални продукти, както и всички останали дейности не забранени изрично от закона, а когато има разрешителен/лицензионен режим - след съответно разрешение/лиценз

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  RAYKOV - 2015 LTD

Contact people -  RAYKOV - 2015 LTD

YASEN YANUSHEV RAYKOV

Управител

Key figures -  RAYKOV - 2015 LTD

Activities -  RAYKOV - 2015 LTD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate (0811)

ISIC 4 (WORLD) : Quarrying of stone, sand and clay (0810)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.