RESIDENCE FOR THE ELDERLY - SERDIKA

Last update:

Contact - RESIDENCE FOR THE ELDERLY - SERDIKA

115 А blvd. KNYAZ DONDUKOV
Distr. OBORISHTE, fl. 3, apt. 18
1527 Sofia

Bulgaria

Legal information - RESIDENCE FOR THE ELDERLY - SERDIKA

Nature Head Office
Year established 2004
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Residential care activities for the elderly and disabled (8730)
Corporate capital 5,000 BGN
No employees 50-99 Employees
Kompass ID? BGC34681878

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ADAPT

Ensure the continuity of your value chain with our worldwide database of suppliers

Presentation - RESIDENCE FOR THE ELDERLY - SERDIKA

Предоставяне на комплекс от социални услуги по търговски начин, извън обичайната домашна среда на лица навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на телк/нелк, както и на лица, които не отговарят на тези изисквания по тяхно лично желание на база пълен пансион, съдействие за социални контакти и за осигуряване на медицинска помощ, предоставяне на социални услуги по смисъла на закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му, Извършване на дейности и услуги по настаняване на гости и туристи, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона и след надлежно вписване на търговеца в регистъра към агенцията за социално подпомагане

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  RESIDENCE FOR THE ELDERLY - SERDIKA

Contact people -  RESIDENCE FOR THE ELDERLY - SERDIKA

EMIL METODIEV YANKOV

Управител

Key figures -  RESIDENCE FOR THE ELDERLY - SERDIKA

Participation -  RESIDENCE FOR THE ELDERLY - SERDIKA

Activities -  RESIDENCE FOR THE ELDERLY - SERDIKA

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Residential care activities for the elderly and disabled (8730)

ISIC 4 (WORLD) : Residential care activities for the elderly and disabled (8730)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.