Contact - ROAD COMPANY

9 Lyulin Planina str.
1606 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 9871118

Legal information - ROAD COMPANY

Nature Head Office
Year established 2006
Legal form EAD-Sole-owner Joint Stock Company
Activity (NAC08) Technical testing and analysis (7120)
Corporate capital 322,000 BGN
VAT no BG175079984
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC32555463

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ENGAGE

Leverage 200k live sources and Smart daily alerts to empower your vision on prospects & customers

Presentation - ROAD COMPANY

УСЛУГИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСКИ ПРОУЧВАНИЯ И РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА АВТОМОБИЛИ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПЪТИЩА, ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРИСТАНИЩА И ЛЕТИЩА; ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНИ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПЪТИЩА, ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, МОСТОВЕ, ТУНЕЛИ, ПРИСТАНИЩА, ЛЕТИЩА И СЪПЪТСТВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА; ИНЖЕНЕРНА И ПРОЕКТОКОНСТРУКТУРНА ДЕЙНОСТ, ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ И КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТИЩА, ПРИСТАНИЩА И ЛЕТИЩА; ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ВЧУЖБИНА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ СЪС СТРОИТЕЛНА И ДРУГА ТЕХНИКА; ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; ПОКУПКА ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  ROAD COMPANY

Executives -  ROAD COMPANY

GOSPODIN MILANOV GOSPODINOV

Представител

Key figures -  ROAD COMPANY

Participation -  ROAD COMPANY

Activities -  ROAD COMPANY

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Technical testing and analysis (7120)

ISIC 4 (WORLD) : Technical testing and analysis (7120)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.