Contact - ROPATEKST

208 Hristo Botev str.
2344 Studena

Bulgaria

Fax +359 (0)7715 2355

Legal information - ROPATEKST

Nature Head Office
Year established 1997
Legal form OOD-Limited Liability Company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Manufacture of workwear (1412)
Corporate capital 5,000 BGN
VAT no BG113026619
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC33579382

Presentation - ROPATEKST

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН,Ь ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД;ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО. КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ ЛИЦЕНЗ;ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ- ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕН ИЛИ НАЕТ ТРАНСПОРТ;ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И СТОПАНСТВОТО, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; РАЗКРИВАНЕ НА ВЕРИГА МАГАЗИНИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ; ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПО ЦЕЛИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ШИВАШКИ ИЗДЕЛИЯ И ОБЛЕКЛА. ТЪРГОВИЯ С ПЛАТОВЕ И ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ШИВАШКАТА ПРОМИШЛЕНОС

Location -  ROPATEKST

Contact people - ROPATEKST Download the executives list

HRISTO NIKIFOROV RULEV

Управител

VALENTIN KIRILOV PASHIN

Управител

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  ROPATEKST

Activities -  ROPATEKST

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of workwear (1412)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of wearing apparel, except fur apparel (1410)

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions