Contact - RVD STROY 2016 LTD

NADEZHDA-4 DISTR., AP. 68, FLOOR 6, ENTR. B, BLOCK 460
1231 Sofia

Bulgaria

Legal information - RVD STROY 2016 LTD

Nature Head Office
Year established 2016
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Floor and wall covering (4333)
Corporate capital 1,000 BGN
VAT no BG204201530
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37605151

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions

Presentation - RVD STROY 2016 LTD

Строителство, препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, консултанска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе

Other Companies recomended by Kompass:

 

Location -  RVD STROY 2016 LTD

Contact people -  RVD STROY 2016 LTD

NADKA TOMOVA STOYANOVA

Управител

Key figures -  RVD STROY 2016 LTD

Activities -  RVD STROY 2016 LTD

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Floor and wall covering (4333)

ISIC 4 (WORLD) : Building completion and finishing (4330)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.