Contact - SEPTEM GRUP

26 Tsar Osvoboditel str.
2140 Botevgrad

Bulgaria

Legal information - SEPTEM GRUP

Nature Head Office
Year established 2013
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Logging (0220)
Corporate capital 500 BGN
VAT no BG202805342
No employees 10-19 Employees
Kompass ID? BGC37291990

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

ATTRACT

Increase your online visibility and attract B2B clients locally, nationally and internationally from +75M visitors Worldwide

Presentation - SEPTEM GRUP

Земеделие и селскостопанска дейност; дърводобив и търговия с обли и фасонирани дървени материали, лесокултурна дейност; търговия на едро и дребно в страната и чужбина с всички разрешени стоки във всички разрешени форми; внос, износ, реекспорт; производствена и търговска дейност във всички области; спедиторска, транспортна и сервизна дейност в страната и чужбина; международен и вътрешен туризъм; придобиване и отчуждаване на движими вещи и недвижими имоти и вещни права върху такива; строителство на жилищни и нежилищни сгради и строително - ремонтна дейност; ресторантьорство и хотелиерство; рекламна дейност; мениджмънт в областта на рекламата, спорта и развлекателната индустрия и предлагане на услуги в тази област; както и всяка друга стопанска или търговска дейност, незабранена със закон
Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство

Other Companies recomended by Kompass:

Location -  SEPTEM GRUP

Executives -  SEPTEM GRUP

NIKOLAY TIHOMIROV NINOV

Управител

Key figures -  SEPTEM GRUP

Activities -  SEPTEM GRUP

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Logging (0220)

ISIC 4 (WORLD) : Logging (0220)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.